Hotel Jakubus, Wilków
Tło bannera

RODO

Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

RODO

Informacje przedstawione w tym dokumencie są spełnieniem obowiązku Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie, RODO).

Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Osadkowski sp. z o.o. z siedzibą w Bierutowie, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, posiadającą NIP 9112025205, REGON 36894599400000, KRS 0000708206.

Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować się z w następujący sposób:

 • listownie na adres: Osadkowski sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów;
 • poprzez przesłanie zapytania w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie https://osadkowski.pl/pl/kontakt/;
 • przez e-mail: centrum@osadkowski.pl;

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

 • listownie na adres: Osadkowski sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Kolejowa 6, 56‑420 Bierutów;
 • przez e-mail: iodo@osadkowski.pl;

Prosimy o zamieszczenie w korespondencji dopisku „Hotel Jakubus”

Informacje o celach, podstawach prawnych i okresie przetwarzania danych osobowych.

#

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

OKRES PRZETWARZANIA

1

Realizacja zadań zmierzających do zawarcia umowy.

Przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przez okres realizacji zadań zmierzających do zawarcia umowy.

2

Realizacja umowy.

Przetwarzanie niezbędne jest do wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przez okres realizacji umowy.

3

Prowadzenie dokumentacji księgowo podatkowej.

Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości
i innych dot. podatków.

5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, licząc od następnego roku w którym miało zdarzenie powodującego powstanie obowiązku.

4

Opracowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie.

Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie dotyczące działalności Osadkowski sp. z o.o.

Okres utrzymywania bieżących relacji np. wymiany korespondencji lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

5

Obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dotyczących prawa do obrony lub dochodzenia roszczeń w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zaistniało zdarzenie mogące stanowić podstawę roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

6

Marketing usług własnych.

Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na promowaniu przedsiębiorcy oraz oferowanych usług i produktów, badaniu satysfakcji.

Do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

7

Ochrona mienia i osób znajdujących się na terenie obiektów zajmowanych przez Administratora oraz zachowania w tajemnicy chronionych informacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnienie bezpieczeństwa informacji, osób i mienia na terenie objętym monitoringiem;

Do 30 dni od momentu utrwalenia lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom Osadkowski sp. z o.o.;
 • podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz Osadkowski sp. z o.o. w tym usługi zapewniające prawidłową realizację umowy, takie jak: usługi hostingowe, usługi prawne, marketingowe, informatyczne, ochrony fizycznej, pocztowe i kurierskie oraz Inspektorowi Ochrony Danych;

Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz Osadkowski sp. z o.o.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Osadkowski S.A.;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;

Informacje o obowiązku podania danych.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie. Bez podania danych, nie będzie możliwe podjęcie efektywnej komunikacji. W pewnych przypadkach brak podania danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy.

Informacje o źródłach danych osobowych.

Poza danymi pozyskanymi bezpośrednio i przetwarzanymi w zawiązku ze współpracą i świadczonymi usługami, możemy pozyskać dane od usługodawcy który umożliwia przeprowadzenie rezerwacji z wykorzystaniem swojego systemu lub osoby która dokonała rezerwacji na Pani/Pana rzecz.

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

Dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Oferty specjalne Pakiety pobytowe i promocje

Jakubus Afternoon Tea with prosecco
Jakubus Afternoon Tea with prosecco
od 199 /szt.
 • dowolna dł. pobytu
sprawdź dostępność
Babski Wypad
Babski Wypad
od 799 /szt.
 • dowolna dł. pobytu
sprawdź dostępność
Romantyczny pobyt dla 2 osób / 1 noc
Romantyczny pobyt dla 2 osób / 1 noc
od 517 /os./noc
 • 1 noc
 • Śniadanie i kolacja
sprawdź dostępność
Romantyczny pobyt dla 2 osób/ 2 noce
Romantyczny pobyt dla 2 osób/ 2 noce
od 333 /os./noc
 • 2 noce
 • Śniadanie i kolacja
sprawdź dostępność
Mistrzowska Rozgrzewka - Zawody Dzieci i Młodzieży 09-13.08.23
Mistrzowska Rozgrzewka - Zawody Dzieci i Młodzieży 09-13.08.23
od
 • min. 4 noce
 • BB – Śniadanie w cenie
sprawdź dostępność
Silesia Equestrian International Horse Show 05-09.07.23
Silesia Equestrian International Horse Show 05-09.07.23
od
 • min. 3 noce
 • BB – Śniadanie w cenie
sprawdź dostępność
Zawody Regionalne 27-28.06.23
Zawody Regionalne 27-28.06.23
od 107 /os./noc
 • dowolna dł. pobytu
 • BB – Śniadanie w cenie
sprawdź dostępność
Zawody Regionalne 02-04.06.23
Zawody Regionalne 02-04.06.23
od
 • min. 3 noce
 • BB – Śniadanie w cenie
sprawdź dostępność
Cena korzystna
Cena korzystna
od 90 /os./noc
 • dowolna dł. pobytu
 • BB – Śniadanie w cenie
sprawdź dostępność
Jakubus w siodle - jazda rekreacyjna
Jakubus w siodle - jazda rekreacyjna
od 252 /os./noc
 • 2 noce
 • BB – Śniadanie w cenie
sprawdź dostępność
Zapoznanie z jeździectwem - oferta dla początkujących
Zapoznanie z jeździectwem - oferta dla początkujących
od 252 /os./noc
 • 2 noce
 • BB – Śniadanie w cenie
sprawdź dostępność
Intensywny kurs jazdy konnej
Intensywny kurs jazdy konnej
od 290 /os./noc
 • 2 noce
 • BB – Śniadanie w cenie
sprawdź dostępność
Cena najlepsza
Cena najlepsza
od 81 /os./noc
 • dowolna dł. pobytu
 • BB – Śniadanie w cenie
sprawdź dostępność
Cena dnia
Cena dnia
od 98 /os./noc
 • dowolna dł. pobytu
 • BB – Śniadanie w cenie
sprawdź dostępność
Romantyczny pobyt - voucher/ 2 noce
Romantyczny pobyt - voucher/ 2 noce
od 1 099 /szt.
 • 2 noce
sprawdź dostępność
Romantyczny pobyt - voucher/ 1 noc
Romantyczny pobyt - voucher/ 1 noc
od 749 /szt.
 • 1 noc
sprawdź dostępność

Jakubowice 36
46-113 Wilków, Polska

mobile nav bg
Zobacz na mapie
Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z naszymi promocjami i ofertami specjalnymi.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Osadkowski Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 56-420, Bierutów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane